Önceliklerimiz


ÖNCELİKLERİMİZ

-Üretimlerimizin tüm hatlarında müşteri ve çözüm odaklı, kaliteden ödün vermeden hizmete sunmak.

-Çalışanlara değer veren , sosyal sorumluluğu ve çevre bilinci yüksek bir organizasyon yapısını oluşturmak.

-Enerji tüketimi ve verimliliği, iyileştirilmesi için gerekli tedbirlerin alınması ve uygulanmasının yanında çevre bilinci oluşturmak.

-Tüm ilişkilerimizi güven esaslı inşa etmek.

-İSG tedbirlerini eksiksiz uygulamak.

-ISO 9001:2015  & ISO  14001:2015 & TS 18001:2007 & ISO 50001: 2011 standartlarına göre tüm yasal şartları yerine getirmek.